web builder


POISTNÉ UDALOSTI

 

Bezobhliadkový servis:

Po nahlásení poistnej udalosti (telefonicky, mailom), obhliadku vozidla a opravu vykonáme priamo u nás v servise.

Nakoľko disponujeme vlastnou lakovňou a rovnacou stolicou SHARK, Vaše auto neopustí počas opravy priestory našej spoločnosti.

Bezobhliadkový servis vykonávame pre spoločnosti:

Allianz
Generali  
Kooperativa
UNIQA  
Taktiež spolupracujeme s Komunálnou poisťovňou.

Piešťanská 67, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
032/771 6777